Chris Sommer

nlen

Privacy

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Atelier Chris Sommer streeft er naar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.


Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub a en b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het toesturen van onze brochures of uitnodigingen voor expositie.

Wanneer u bij ons een sieraad koopt, noteren we uw gegevens en verwerken die zoals hieronder beschreven.

Naam, Adres, Woonplaats, telefoonnummer, emailadres


Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Het aanmaken van facturen van door u gekochte sieraden of andere diensten zoals reparatie of taxatie.
  • Het aanmaken en bijhouden van taxaties van door u gekochte sieraden.
  • Het versturen van uitnodigingen voor onze exposities of onze bedrijfsbrochure

Wanneer u op onze website uw emailadres vermeldt bij het geven van een reactie, wordt dit verder niet in ons CRM systeem opgenomen. U ontvangt dus ook geen emails van ons en wij geven uw emailadres ook niet door aan een derde partij. Uw reactie kan op uw verzoek ook altijd weer verwijderd worden.


Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt uitsluitend plaats indien een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.


Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Denk hierbij ook aan de bewaartermijn van 7 jaar van de betalingsgegevens voor de Belastingdienst.


Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan sonja@chrissommer.nl of contact op te nemen via 0184 651343. Wij streven ernaar om binnen 5 werkdagen op uw verzoek te reageren.

Moss
Moss -
Solo
Solo -
Reflection
Reflection -
Rialto
Rialto -
Fish
Fish -
Mikado II
Mikado II -
Lago
Lago -
Violet
Violet -
Flower
Flower -
Linkd
Linkd -
Amélie
Amélie -
Fish
Fish -
Disc
Disc -
Beat
Beat -
Printemps
Printemps -
Orléans
Orléans -
That's me
That's me -
Louise
Louise -
Glacier
Glacier -
Nile
Nile -
Napoli
Napoli -
Basta
Basta -
Vivace blanc
Vivace blanc -
Fish manchetknopen
Fish manchetknopen -
iDo
iDo -
Butterfly
Butterfly -
Leaves
Leaves -
Jolie
Jolie -
Santa Maria
Santa Maria -
Versailles
Versailles -
Bunga
Bunga -
La Luz
La Luz -
Soho
Soho -
l’Amie
l’Amie -
Première
Première -
Pure
Pure -
Boulder
Boulder -
Rhapsody
Rhapsody -
La Goyaz
La Goyaz -
Venice
Venice -
Tulp
Tulp -
Dots
Dots -
Fiësta
Fiësta -
That's us
That's us -
Jive
Jive -
Vivace
Vivace -
Tennisarmband
Tennisarmband -
Catch
Catch -
Charleston
Charleston -